0879 197 997 tenti@tentiminas.com

За персонализирани проекти и фиксирана конструкция, алтернатива на сянка, чрез платна, сенчести структури и широка гама от стандартни и инженерни дизайни, може да се свържете днес с нас Тенти Минас.

  • Производствен цех – България,
  • с. Марикостиново (в процес на строеж)
  • +359 879 197 997 ; +30 69 77 43 51 06
  • tenti@tentiminas.com

Заедно може да обсъдим вашата структура и да съобразим Вашите изисквания.