0879 197 997 tenti@tentiminas.com

За персонализирани проекти и фиксирана конструкция, алтернатива на сянка, чрез платна, сенчести структури и широка гама от стандартни и инженерни дизайни, може да се свържете днес с нас Тенти Минас.

Заедно може да обсъдим вашата структура и да съобразим Вашите изисквания.